התערוכה מוצגת ע״ג שלטי חוצות בכניסה לירושלים
עד סוף ינואר 2021