התערוכה מוצגת ע״ג שלטי חוצות בכניסה לירושלים
עד סוף ינואר 2021
אלמה מכנס-קז, צלמת
Alma Machness-Kass, Photographer