אלמה מכנס-קז, צלמת
Alma Machness-Kass, Photographer